ANRI2006
contact

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ANRI

Chuyên phân phối chăn ga gối nệm

Mr.Jinno (General Director): 090-900-0671

Sale Staff (Vietnamese): 0903-824-785

Head Office: Charmington La Pointe Bldg.Block B, 8-3A 181 Cao Thang Str., 12 Ward, Dist.10, Ho Chi Minh City, 72510, Vietnam
logoVN
  • ANRI International Co.,Ltd
  • Head Office: Charmington La Pointe Bldg.Block B, 8-3A
  • 181 Cao Thang Str., 12 Ward, Dist.10, Ho Chi Minh City, 72510, Vietnam
  • TEL:84-2838370761 FAX:84-2838372571
  • Ha Noi Rep. Office V-Tower Bldg.302
  • 649 Kim Ma Str., Ba Dinh Dist., Ha Noi City, 11112, Vietnam
  • TEL:84-903824785 FAX:84-2437664511
  • logo-hiephoikhan